Foretagende


Sandmaster styrker satsingen i norge

Sandmaster styrker satsingen i norge

Sandmaster styrker satsingen i norge

2023 ble et oppstartsår over all forventning for Sandmaster i Norge og vi opplevde større etterspørsel enn det var kapasitet til å håndtere, vi foretar derfor en betydelig oppskalering i antall maskiner og ansatte for sesongen 2024. Dette gjør at vi er i stand til å øke vårt geografiske nedslagsfelt til å dekke det aller meste av Norge og det er gledelig at vi allerede har svært lovende ordrereserver på både Vestlandet og i Trøndelag i tillegg til Østlandet hvor vi allerede er godt innarbeidet.

«Å rense over 30.000 kvm gummi og nesten 4.000 kvm sand i oppstartsåret var ikke noe vi hadde trodd på forhånd, men det er veldig gledelig at markedet responderer så positivt på en tjeneste vi selv har enorm tro på. Vi tilbyr et konsept som foreløpig er ukjent for de fleste og vi opplever at mange er usikre på rutiner og KS-systemer for vedlikehold av gummi- og sandunderlag på lekeplasser og sportsarenaer og da er vår kompetanse en nyttig ressurs for å etablere gode metoder på dette. Fallunderlag er en stor investering og det er viktig med riktige vedlikeholdsykluser for å forlenge levetiden og ikke minst oppfylle kravene til falldemping. Allerede i mars vil vi starte vår omfattende demoreise gjennom store deler av Norge og vi anbefaler alle med ansvar for lekeplasser og idrettsanlegg til å sette av tid til dette, kontakt oss for å få datoer for demo i din region eller en uforpliktende presentasjon av våre tjenester innen sand-, gummi- og steinrens».

 

Andreas Faaness, Daglig leder, Sandmaster Norge

Informasjonskapsel samtykke med Real Cookie Banner